Atlas Copco pneumatyka

Atlas Copco Pneumatyka – Usuwanie pyłu


Fakt, że pył może być zagrożeniem w miejscu pracy jest dobrze udokumentowany. Cząsteczki pyłu pewnych materiałów są niebezpieczne dla zdrowia. Nawet obojętne cząsteczki pyłu nie wywołujące trwałych uszkodzeń mogą pozostawać w organizmie i utrudniać oddychanie. Cząsteczki pyłu stanowiące największe zagrożenie mają rozmiar poniżej 0.005 mm. Skuteczna kontrola pyłu może znacznie przyczynić się do zwiększenia skuteczności i wydajności w zastosowaniach przemysłowych. Poza tym, stanowi już wymóg w państwach, w których przepisy higieny i bezpieczeństwa pracy są restrykcyjne.

Formularz kontaktowy